Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Ki-Soo Pa  (Pa KS) 1 Hae Won Park  (Park HW) 1
S D Pae 1 Hye Won Park  (Park HW) 16
., Chui Hong Paek 1 Hye-Won Park  (Park HW) 1
Chui Hong Paek 4 Hae Young Park  (Park HY) 2
Do Myung Paek  (Paek DM) 1 Hee Yeon Park  (Park HY) 1
Domyung Paek  (Paek DM) 1 Hwa Young Park  (Park HY) 1
Kyung Hoon Paek  (Paek KH) 2 Hye Young Park  (Park HY) 2
Sang Hyun Paek  (Paek SH) 1 Hye-Young Park  (Park HY) 1
Yo Seop Pahn  (Pahn YS) 1 In Cheol Park  (Park IC) 2
M.J. Pai 1 Il Hyung Park  (Park IH) 1
Min Ja Pai 3 In Ho Park  (Park IH) 1
Po Suk Pai 1 Im Jae Park  (Park IJ) 3
Soo Dong Pai 1 In Kyu Park  (Park IK) 1
Ki Soo Pai  (Pai KS) 9 I. S. Park  (Park IS) 1
Ki-Soo Pai  (Pai KS) 8 Ihl Sung Park  (Park IS) 1
Soo Hwan Pai  (Pai SH) 2 Il Sung Park  (Park IS) 1
I K Paick 1 In Seng Park  (Park IS) 1
In Kee Paick 5 In Seung Park  (Park IS) 16
I K Paik 8 In Sheol Park  (Park IS) 1
In Kee Paik 2 In Sook Park  (Park IS) 17
In Ki Paik 1 In Soon Park  (Park IS) 10
L K Paik 1 In Suh Park  (Park IS) 1
Ok Ji Paik 4 In-Seung Park  (Park IS) 1
S.Y. Paik 1 In-Sook Park  (Park IS) 5
Sung Bok Paik 1 In-Suk Park  (Park IS) 1
T W Paik 12 Jin Park  (Park J) 1
Tae Ryong Paik 1 Jinyu Park  (Park J) 1
Tae U Paik 3 Jong Park  (Park J) 4
Tae Woo Paik 1 Joohyun Park  (Park J) 2
Yong Won Paik 1 Joonhong Park  (Park J) 1
Young Kyun Paik 1 Jeong A Park  (Park JA) 2
Kyung Hoon Paik  (Paik KH) 6 Jeong Ah Park  (Park JA) 1
Kyung-Hoon Paik  (Paik KH) 1 Ji Ae Park  (Park JA) 4
Seung-Hi Paik  (Paik SH) 1 Jin A Park  (Park JA) 1
Seung-Ryeoul Paik  (Paik SR) 1 Jung Ah Park  (Park JA) 1
Seung Woo Paik  (Paik SW) 2 Jae Bok Park  (Park JB) 2
Tae Won Paik  (Paik TW) 2 Jae-Bok Park  (Park JB) 1
Won Young Paik  (Paik WY) 1 Jun Dong Park  (Park JD) 6
Yong Kyun Paik  (Paik YK) 3 June Dong Park  (Park JD) 14
Yong Woon Paik  (Paik YW) 2 Jeong Eun Park  (Park JE) 1
Priya Pais 1 Jong Eul Park  (Park JE) 1
Chong Tae Pak 1 Jong Eun Park  (Park JE) 1
Chan Young Pak  (Pak CY) 2 Jun Eun Park  (Park JE) 3
Yung Seuk Pak  (Pak YS) 1 Ja Hyun Park  (Park JH) 2
Chong Young Pakr 1 Jae Hee Park  (Park JH) 2
Şule Paksu  (Paksu Ş) 1 Jae Hong Park  (Park JH) 32
Somdipa Pal 1 Jae Hyun Park  (Park JH) 6
Venkateshwaran Palanisamy 1 Jae Hyung Park  (Park JH) 1
Gholam Reza Panahande  (Panahande GR) 1 Jae-Hong Park  (Park JH) 6
Uthen Pandee  (Pandee U) 1 Je Hong Park  (Park JH) 1
Hong Kee Pang 2 Jee Hee Park  (Park JH) 1
Jin Keun Pang  (Pang JK) 1 Jeong Hee Park  (Park JH) 2
Stuti Panigrahi 1 Jeong-Hyun Park  (Park JH) 1
Piengkwan Panutrakul  (Panutrakul P) 1 Ji He Park  (Park JH) 1
Eun Ae Par  (Par EA) 1 Ji Hee Park  (Park JH) 5
Jin Kil Par  (Par JK) 1 Ji Hye Park  (Park JH) 4
Ki Won Par  (Par KW) 1 Ji Hyun Park  (Park JH) 2
Moon Soo Par  (Par MS) 1 Ji-Hoe Park  (Park JH) 2
Weon Par  (Par W) 1 Jin Hee Park  (Park JH) 1
Serveh Parang  (Parang S) 1 Jin Hye Park  (Park JH) 2
Varsha Chhotusing Pardeshi 1 Joo Hong Park  (Park JH) 1
Bec Lyul Park 1 Joon Hyeong Park  (Park JH) 1
Beyong Sook Park 1 Jun Hee Park  (Park JH) 4
Boc Lyul Park 2 Jung Hae Park  (Park JH) 2
Bok Hwan Park 1 Jung Han Park  (Park JH) 1
Bok Lyun Park 2 Jung Hea Park  (Park JH) 2
Byeongil ParK 1 Jung Hee Park  (Park JH) 5
Byung Hwa Park 1 Jung Hoon Park  (Park JH) 1
Byung Kyu Park 1 Jung hyun Park  (Park JH) 2
Byung Moon Park 2 Jye Hae Park  (Park JH) 2
Byung Sook Park 4 Jung In Park  (Park JI) 1
Byung Tae Park 1 Jong Jin Park  (Park JJ) 1
Byung Wha Park 1 Jung-Je Park  (Park JJ) 1
C H Park 2 Jeong-Kyu Park  (Park JK) 4
C I Park 1 Ji Kyeong Park  (Park JK) 1
C M Park 5 Ji Kyoung Park  (Park JK) 3
C M. Park 1 Jin Kil Park  (Park JK) 3
C.J Park 1 Jung Keum Park  (Park JK) 1
C.M Park 6 Jung Kyoo Park  (Park JK) 1
C.M. Park 4 Jee Min Park  (Park JM) 2
C.S Park 1 Jee-Min Park  (Park JM) 1
Chan II Park 1 Ji Min Park  (Park JM) 5
Chan Ill Park 2 Jong Man Park  (Park JM) 2
Chan Ock Park 1 Jin Nyoung Park  (Park JN) 6
Chan Ok Park 1 Jin-Nyoung Park  (Park JN) 1
Chang Moo Park 1 Jae Ock Park  (Park JO) 43
Chang Yun Park 2 Jae Ok Park  (Park JO) 4
Cheol Won Park 3 Ju Ok Park  (Park JO) 1
Cheol Woo Park 1 Jae Shin Park  (Park JS) 1
Cheul Woo Park 1 Jae Sun Park  (Park JS) 26
Chong Hee Park 1 Jeong Sook Park  (Park JS) 1
Chong M Park 1 Jeong-Soe Park  (Park JS) 1
Chong Moo Park 59 Ji Seoung Park  (Park JS) 1
Chong Won Park 1 Ji Soo Park  (Park JS) 1
Chong-Moo Park 1 Ji Sook Park  (Park JS) 14
Choon Ho Park 4 Ji Suk Park  (Park JS) 3
Chul Hawn Park 1 Ji-Sook Park  (Park JS) 1
Chul Hwan Park 2 Ji-Suk Park  (Park JS) 1
Chul Jin Park 1 Jin Suk Park  (Park JS) 1
Chul Wo Park 1 Jin Sun Park  (Park JS) 1
Chul Wun Park 1 Jin-Sung Park  (Park JS) 1
Chun Haeng Park 1 Joon Seok Park  (Park JS) 1
Chun Hang Park 1 Joon Soo Park  (Park JS) 15
Chung Ai Park 1 Joon-Sik Park  (Park JS) 1
Chung Gyu Park 1 Joon-Soo Park  (Park JS) 2
Chung Sook Park 2 Jun Soo Park  (Park JS) 1
Chung Yuli Park 1 Jung Seo Park  (Park JS) 1
Chuny Hang Park 1 Jung Sook Park  (Park JS) 1
Churl Jin Park 2 Jong-Tae Park  (Park JT) 1
Dong Sun Park 1 Jin Won Park  (Park JW) 3
Duck Sung Park 1 Jin Woo Park  (Park JW) 1
E W Park 1 Jong Woo Park  (Park JW) 1
E.W. Park 1 Jung-Weon Park  (Park JW) 2
Eui Soo Park 9 Jae Yong Park  (Park JY) 1
Eul Soon Park 1 Jee Yoon Park  (Park JY) 3
Eung Won Park 2 Ji Yong Park  (Park JY) 2
G. W. Park 1 Ji Youn Park  (Park JY) 1
H J Park 11 Ji Young Park  (Park JY) 2
H K Park 3 Ji Yun Park  (Park JY) 1
H S Park 1 Jin Young Park  (Park JY) 10
H.S Park 1 Jin-Young Park  (Park JY) 4
H.S. Park 1 Jong Young Park  (Park JY) 1
Hae Joon Park 1 Jong Yun Park  (Park JY) 1
Hae June Park 1 Joo Young Park  (Park JY) 2
Han Kyu Park 1 Joon Young Park  (Park JY) 1
Hea Ran Park 1 Ju Yi Park  (Park JY) 2
Hee Bong Park 2 Jun Young Park  (Park JY) 5
Hee Dae Park 6 Kyujung Park  (Park K) 1
Hee Joo Park 1 Kyungsoo Park  (Park K) 1
Hee Kyung Park 2 Kyeng-Ah Park  (Park KA) 1
Heum Rea Park 3 Kyung Ae Park  (Park KA) 1
Heum Rye Park 1 Kyeong Bae Park  (Park KB) 5
Hi Ju Park 1 Kyoung Bae Park  (Park KB) 2
Hi Joo Park 1 Kyung Bae Park  (Park KB) 3
Hi Ju Park 5 Kyung-Bae Park  (Park KB) 1
Hie Ju Park 1 Kyu Chang Park  (Park KC) 2
Hong Gyu Park 2 Kee Duk Park  (Park KD) 1
Hong Youl Park 1 Kyung Duk Park  (Park KD) 15
Hwan Gyn Park 1 Kyung-Duk Park  (Park KD) 2
Hyo Sook Park 1 Ki Hong Park  (Park KH) 4
Hyo Suk Park 1 Ki Hyung Park  (Park KH) 1
Hyun Soo Park 4 Kwan Hyun Park  (Park KH) 1
Hyun Sook Park 2 Kwan-Hyeun Park  (Park KH) 1
Ick berm Park 1 Kwang Hwa Park  (Park KH) 1
Il-Kyun Park 1 Kyeung Ho Park  (Park KH) 2
In Hee Park 7 Kyoung Ho Park  (Park KH) 1
In Ki Park 1 Kyu Hee Park  (Park KH) 3
In Kwyn Park 1 Kyu Hyun Park  (Park KH) 2
In Kwyu Park 3 Kyu-Hee Park  (Park KH) 1
In Soo Park 1 Kyung Hee Park  (Park KH) 11
In Sun Park 1 Kyung Hwa Park  (Park KH) 1
In Young Park 1 Kyung-Hee Park  (Park KH) 1
J B Park 1 Kook In Park  (Park KI) 47
J H Park 2 Kook-In Park  (Park KI) 3
J K Park 1 Ki-Jong Park  (Park KJ) 1
J O Park 3 Kwan Kyu Park  (Park KK) 2
J S Park 1 Kwang Min Park  (Park KM) 2
J.D. Park 2 Kyung Mi Park  (Park KM) 2
J.Moo Park 1 Kyung Ok Park  (Park KO) 1
Ja Young Park 4 Kyung Pil Park  (Park KP) 5
Jae Jin Park 1 Kyoung Ran Park  (Park KR) 2
Jae Oak Park 1 Kyung Ran Park  (Park KR) 6
Jae Seon Park 2 Kang Seo Park  (Park KS) 6
Jaehyeong Park 1 Kang Suh Park  (Park KS) 1
Jeong Hyung Park 1 Kang-Seo Park  (Park KS) 1
Jeong Ran Park 2 Kee Surk Park  (Park KS) 3
Jeong Sik Park 1 Ki Seok Park  (Park KS) 1
Jeong Soo Park 2 Ki Soo Park  (Park KS) 1
Jeongsik Park 1 Ki Sung Park  (Park KS) 1
Ji In Park 2 Ki-Soo Park  (Park KS) 1
Jin Hong Park 3 Kwi Sung Park  (Park KS) 3
Jin Hyeon Park 2 Kwisung Park  (Park Ks) 1
Jin Hyun Park 2 Kye Suk Park  (Park KS) 1
Jin Kyu Park 1 Kyoung Soo Park  (Park KS) 2
Jinyoung Park 1 Kyu Sang Park  (Park KS) 1
Joeng Sook Park 1 Kyung Soo Park  (Park KS) 2
Jong an Park 1 Kang Woo Park  (Park KW) 3
Jong Hoon Park 6 Ki Won Park  (Park KW) 4
Jong Hun Park 1 Ki-Won Park  (Park KW) 1
jong moo Park 2 Kui Won Park  (Park KW) 4
Jong-Dae Park 1 Kwang Wha Park  (Park KW) 1
Jongan Park 1 Kwi Won Park  (Park KW) 21
Jongmoo Park 4 Kwi-Won Park  (Park KW) 2
Jongyeon Park 1 Kang Yong Park  (Park KY) 3
Joo Kyun Park 1 Kee Yong Park  (Park KY) 2
Joon Taek Park 1 Kie Young Park  (Park KY) 2
Joong Soo Park 1 Kie-Young Park  (Park KY) 4
Ju Kwan Park 2 Kook Yang Park  (Park KY) 1
Jun Tae Park 1 Kyong Yun Park  (Park KY) 2
Jun Taek Park 6 Lae Kyung Park  (Park LK) 1
June Tae Park 1 Meerim Park  (Park M) 6
Jung Ai Park 3 Minsoo Park  (Park M) 1
Jung Hyeun Park 1 Min Hyang Park  (Park MH) 1
Jung Ja Park 1 Min Hyuk Park  (Park MH) 2
Jung Mi Park 1 Moon Ho Park  (Park MH) 1
Jung Sik Park 1 Moon Hyang Park  (Park MH) 5
Jung Soo Park 1 Myoung Hee Park  (Park MH) 3
Jung Won Park 4 Moon Il Park  (Park MI) 1
Jung Yul Park 1 Moon-Il Park  (Park MI) 1
Jung-Ai Park 1 Mi Ja Park  (Park MJ) 1
K C Park 1 Mi Jung Park  (Park MJ) 29
K.G Park 1 Mi-Jung Park  (Park MJ) 3
k.Suk Park 1 Min Jee Park  (Park MJ) 1
K.W. Park 1 Moon Kook Park  (Park MK) 2
Kee Young Park 3 Mun Kyu Park  (Park MK) 1
Kee-Yong Park 1 Mi-Na Park  (Park MN) 1
Keum Min Park 1 Mee Rim Park  (Park MR) 1
Ki Hyun Park 1 Mi Ran Park  (Park MR) 3
Ki ll Park 1 Mira Park  (Park MR) 2
Ki Weon Park 1 Mi-Sun Park  (Park MS) 1
Ki Yong Park 2 Min Soo Park  (Park MS) 25
Ki-Yong Park 1 Min-Soo Park  (Park MS) 5
Kill Park 1 Moon Sang Park  (Park MS) 3
Koae Jong Park 1 Moon Soo Park  (Park MS) 34
Koe Jong Park 1 Moon Sung Park  (Park MS) 18
Kun Hee Park 3 Mi Ya Park  (Park MY) 2
Kun Kil Park 3 Mi Yeon Park  (Park MY) 1
Kwan Ho Park 4 Mi Yeoun Park  (Park MY) 1
Kwang Sun Park 2 Min Young Park  (Park MY) 3
Kwon Kil Park 1 Min-Young Park  (Park MY) 4
Kyeung Bae Park 1 Narimi Park  (Park N) 1
Kyeung Soo Park 1 N.M. Park  (Park NM) 2
Kyoung Mi Park 2 Nam Soo Park  (Park NS) 7
Kyu Chung Park 1 Nam Su Park  (Park NS) 1
Kyu Jeung Park 1 Pyoung Soo Park  (Park PS) 1
Kyung Hae Park 4 Pyo Won Park  (Park PW) 2
Kyung Hye Park 1 Sangkyu Park  (Park S) 1
Kyung Sook Park 9 Sangshin Park  (Park S) 1
Kyung Suk Park 1 SJ Park  (Park S) 1
Kyung Yu Park 1 Sora Park  (Park S) 1
M K Park 1 Sin Ae Park  (Park SA) 1
M.H Park 1 Sung Ae Park  (Park SA) 1
Mee Kyung Park 2 Sat Byul Park  (Park SB) 1
Mee Yeon Park 2 Seat Byeoul Park  (Park SB) 2
Mi Sook Park 5 Seat Byoul Park  (Park SB) 1
Min Hwa Park 2 Set Byul Park  (Park SB) 1
Min-Hwa Park 2 Sang Chul Park  (Park SC) 8
Moo Kil Park 3 So Eun Park  (Park SE) 6
Moon Ja Park 1 Soo En Park  (Park SE) 1
Moon Jae Park 5 Soo-Eun Park  (Park SE) 1
Mun Jae Park 1 Su En Park  (Park SE) 1
Myeong Hee Park 1 Su Eun Park  (Park SE) 36
Myoung Young Park 1 Su-Eun Park  (Park SE) 4
Myung Hee Park 1 Sung Eun Park  (Park SE) 3
Myung Ho Park 4 Sang Gee Park  (Park SG) 1
Myung-Kun Park 1 Sang Gyu Park  (Park SG) 2
Ok Ji Park 1 Se Geun Park  (Park SG) 2
Pok Ryul Park 1 Seung Gyu Park  (Park SG) 1
S B Park 1 Sung Gun Park  (Park SG) 1
S C Park 3 S. H. Park  (Park SH) 1
S H Park 1 Sang Hee Park  (Park SH) 23
S K Park 2 Sang Hoo Park  (Park SH) 3
S. H Park 1 Sang-hee Park  (Park Sh) 2
S.H. Park 1 Sanghee Park  (Park SH) 2
Sang Cheol Park 1 Seung Hee Park  (Park SH) 5
Sang Gi Park 2 So Hyun Park  (Park SH) 10
Sang Hak Park 6 Song Hee Park  (Park SH) 1
Sang Ho Park 4 Soo-Hee Park  (Park SH) 1
Sang Kon Park 4 Sook-Hyun Park  (Park SH) 4
Sang Kyn Park 1 Sun Hoo Park  (Park SH) 1
Se Geon Park 1 Sun Hwa Park  (Park SH) 1
Se Hoon Park 3 Sun-Hwa Park  (Park SH) 1
Se Won Park 2 Sung Hae Park  (Park SH) 2
Sei Won Park 1 Sung Hye Park  (Park SH) 3
Seok Don Park 1 Sung-Hee Park  (Park SH) 2
Seong Gyoo Park 2 Sung-Hye Park  (Park SH) 1
Seong Hoe Park 1 Sang In Park  (Park SI) 1
Seong Won Park 1 Seung Il Park  (Park SI) 1
Seung Hahm Park 1 Shin-I Park  (Park SI) 1
Seung Joon Park 3 Sang Jo Park  (Park SJ) 2
Seung Koo Park 1 Sang-Joon Park  (Park SJ) 1
Seung Won Park 3 Sang-Jun Park  (Park SJ) 1
Seungsung Park 1 Se Jin Park  (Park SJ) 11
sh Park 1 Seong Jong Park  (Park SJ) 8
Shin Ho Park 5 Seong-Jong Park  (Park SJ) 1
So Kyung Park 8 Seun Joo Park  (Park SJ) 1
Song-Young Park 1 Soo Joon Park  (Park SJ) 1
Soo Ha Park 7 Su Jin Park  (Park SJ) 3
Sook Ja Park 6 Su- Jin Park  (Park SJ) 1
Soon Bock park 3 Su-Jin Park  (Park SJ) 4
Soon Bok Park 2 Sun Ja Park  (Park SJ) 1
Soon Myung Park 4 Sun Ju Park  (Park SJ) 4
Sowon Park 1 Sung Jin Park  (Park SJ) 1
Suk Ja Park 1 Sung-Jong Park  (Park SJ) 3
Sun Hee Park 2 Sang Kee Park  (Park SK) 37
Sun Oak Park 2 Sang Kyu Park  (Park SK) 18
Sun Ok Park 1 Sang-Kee Park  (Park SK) 4
Sun Yang Park 1 Seung Kyu Park  (Park SK) 2
Sung Bae Park 3 Soo Kyoung Park  (Park SK) 5
Sung Churl Park 2 Soo Kyung Park  (Park SK) 3
Sung Koo Park 1 Su Kyung Park  (Park SK) 1
Sung Sook Park 1 Sun Kyu Park  (Park SK) 3
Sunggyun Park 1 Sung Kee Park  (Park SK) 1
T.K Park 1 Sung Ki Park  (Park SK) 1
T.K. Park 1 Sung Kyun Park  (Park SK) 3
Tae Joon Park 1 Sung-Keun Park  (Park SK) 1
Tae Kyoo Park 2 Sung Lae Park  (Park SL) 4
Tae Kyu Park 4 Sei Myeng Park  (Park SM) 1
Tae Sun Park 1 Seon Mi Park  (Park SM) 2
Tai Jin Park 1 Seung Mo Park  (Park SM) 3
Tai Kyu Park 1 Soo Min Park  (Park SM) 1
Ton Sang Park 6 Soo-Min Park  (Park SM) 1
Toung Ill Park 1 Soon Mee Park  (Park SM) 3
U1 Soon Park 1 Sue Mee Park  (Park SM) 1
W H Park 1 Sun Mi Park  (Park SM) 2
W.J Park 1 Sung Man Park  (Park SM) 1
W.J. Park 2 Sung-Min Park  (Park SM) 1
Wan Suk Park 1 Seung Nam Park  (Park SN) 2
Weon Soon Park 2 Sang Ook Park  (Park SO) 6
Won Jae Park 13 Seung Ok Park  (Park SO) 1
Woon Jae Park 1 S.S. Park  (Park SS) 1
Woong Kyou Park 2 Sang-Soo Park  (Park SS) 1
Y H Park 1 Seong Shik Park  (Park SS) 2
Y.h Park 1 Seong Sik Park  (Park SS) 1
Yang Dong Park 4 Seong-Shik Park  (Park SS) 1
Yang Ho Park 1 Soo Sung Park  (Park SS) 2
Yang Hyun Park 6 Soon Seong Park  (Park SS) 4
Yong Koo Park 1 Sun Seong Park  (Park SS) 1
Yong Whee Park 1 Sun Sung Park  (Park SS) 2
Yong Woo Park 2 Sung Shik Park  (Park SS) 1
Yoon Kee Park 1 Sung Shin Park  (Park SS) 3
Yoon Oh Park 1 Sung Sup Park  (Park SS) 2
Youn O Park 1 Sung-Sin Park  (Park SS) 1
Young Hae park 9 Sungsin Park  (Park SS) 1
Young Hea Park 1 Seung Taek Park  (Park ST) 2
Young Hee Park 1 Seung-taek Park  (Park St) 3
Young Hi Park 2 Seung-Tak Park  (Park ST) 1
young Hwa park 1 Sung Tae Park  (Park ST) 5
Young Ill Park 3 Sang Uk Park  (Park SU) 4
Young Ki Park 1 Sang Woo Park  (Park SW) 2
Young Kie Park 1 Sang Wook Park  (Park SW) 2
Young Kyoung Park 2 Sang-Woo Park  (Park SW) 1
Young Kyung Park 1 Seok Won Park  (Park SW) 6
Young Ok Park 2 Seok Woo Park  (Park SW) 1
Young Shil Park 1 Seung Woo Park  (Park SW) 3
Young Sook Park 2 So Won Park  (Park SW) 1
Young Won Park 1 Sung Won Park  (Park SW) 17
Young Woo Park 1 Sung Woo Park  (Park SW) 1
Yung Sik Park 1 Sung-Wook Park  (Park SW) 1
#NAME? Park  (Park #) 1 Seon Yang Park  (Park SY) 1
Ae Ja Park  (Park AJ) 1 Sin Young Park  (Park SY) 1
Byungsung Park  (Park B) 1 So Yoon Park  (Park SY) 1
Byeong Chan Park  (Park BC) 1 So Young Park  (Park SY) 10
Byoung Chan Park  (Park BC) 1 So-Yoon Park  (Park SY) 2
Byung Chan Park  (Park BC) 1 Song Yong Park  (Park SY) 2
Bohyun Park  (Park BH) 1 Soo-Yeun Park  (Park SY) 1
Byung Joo Park  (Park BJ) 1 Su Yeon Park  (Park SY) 1
Byung Kiu Park  (Park BK) 8 Sun Yeong Park  (Park SY) 1
Byung-Kiu Park  (Park BK) 3 Sun Young Park  (Park SY) 9
Bok Ryeon Park  (Park BR) 1 Sun-Young Park  (Park SY) 2
Beom Soo Park  (Park BS) 14 Tae Gyoun Park  (Park TG) 1
Beom Su Park  (Park BS) 1 Tae Hee Park  (Park TH) 2
Bum Soo Park  (Park BS) 3 Tae-Hee Park  (Park TH) 1
Byung Uk Park  (Park BU) 2 Thi Hyung Park  (Park TH) 2
Cheol-Eon Park  (Park CE) 1 Thy Hyung Park  (Park TH) 1
Chang Gi Park  (Park CG) 1 Tae Jin Park  (Park TJ) 5
Chan Hoo Park  (Park CH) 10 Tae Su Park  (Park TS) 1
Chan Hu Park  (Park CH) 2 Tae Sung Park  (Park TS) 1
Chan Hwu Park  (Park CH) 2 ung Hye Park  (Park UH) 1
Chan-Ho Park  (Park CH) 1 Weon Park  (Park W) 1
Chan-Hoo Park  (Park CH) 33 Won Park  (Park W) 1
Chi Hyung Park  (Park CH) 2 Won A Park  (Park WA) 3
Chio Heong Park  (Park CH) 1 Won Ah Park  (Park WA) 1
Chul Han Park  (Park CH) 4 Won Churl Park  (Park WC) 1
Chul Hyun Park  (Park CH) 1 Woo Hyun Park  (Park WH) 3
Chun Hak Park  (Park CH) 1 Woo-Hyun Park  (Park WH) 1
Chun-Hak Park  (Park CH) 1 Won Il Park  (Park WI) 20
Chung Hak Park  (Park CH) 1 Won Ill Park  (Park WI) 1
Chy-Hyung Park  (Park CH) 1 Won-Ill Park  (Park WI) 1
Chan Il Park  (Park CI) 14 Wonil Park  (Park Wi) 2
Chang Il Park  (Park CI) 1 Woo Ill Park  (Park WI) 1
Chan Jeoung Park  (Park CJ) 1 Won Soon Park  (Park WS) 42
Chan Jung Park  (Park CJ) 1 Won-Soon Park  (Park WS) 3
Chan-Jeoung Park  (Park CJ) 1 Woo Saeng Park  (Park WS) 3
Chan Kum Park  (Park CK) 2 Woo Sung Park  (Park WS) 8
Chong Ku Park  (Park CK) 1 WS Park  (Park WS) 1
Chang Ro Park  (Park CR) 2 Yang Park  (Park Y) 8
Chan Sook Park  (Park CS) 1 Yoon Ah Park  (Park YA) 1
Chang Soo Park  (Park CS) 3 Young A Park  (Park YA) 1
Cheol Soon Park  (Park CS) 1 Yeong Bong Park  (Park YB) 15
Cheong Soo Park  (Park CS) 3 Yeong-Bong Park  (Park YB) 1
Chul Soon Park  (Park CS) 2 Yeoung Bong Park  (Park YB) 1
Chul-Seung Park  (Park CS) 1 Yeoung-Bong Park  (Park YB) 1
Chan Young Park  (Park CY) 1 Yeung Bong Park  (Park YB) 1
Chong Young Park  (Park CY) 20 Yong Bong Park  (Park YB) 1
Deok Bae Park  (Park DB) 2 Young Bong Park  (Park YB) 19
Dong Chul Park  (Park DC) 10 Young-Bong Park  (Park YB) 1
Dong-Chul Park  (Park DC) 1 Yong Chan Park  (Park YC) 1
Dongchul Park  (Park DC) 2 Young Eui Park  (Park YE) 1
Dong Gun Park  (Park DG) 6 Yeon Gyeong Park  (Park YG) 2
Dong Hyuk Park  (Park DH) 1 Yoon-Gghil Park  (Park YG) 1
Dong-Ho Park  (Park DH) 1 Yang Hee Park  (Park YH) 2
Dong Il Park  (Park DI) 2 Yeong Hong Park  (Park YH) 3
Dong-Kyun Park  (Park DK) 1 Yong Hoom Park  (Park YH) 2
Do Sim Park  (Park DS) 1 Yong Hoon Park  (Park YH) 23
Dong Soo Park  (Park DS) 1 Yong Hun Park  (Park YH) 1
Dong Su Park  (Park DS) 1 Yong Hyun Park  (Park YH) 1
Dae-Won Park  (Park DW) 1 Yong-Hun Park  (Park YH) 1
Dong Woo Park  (Park DW) 1 Yoon Hyung Park  (Park YH) 2
Duk Woo Park  (Park DW) 1 Young Hoon Park  (Park YH) 1
Do Youn Park  (Park DY) 1 Young Hwan Park  (Park YH) 7
Eujin Park  (Park E) 4 You In Park  (Park YI) 3
Euk Park  (Park E) 1 Young Ii Park  (Park YI) 1
Eun Ae Park  (Park EA) 44 Young Il Park  (Park YI) 4
Eun Hae Park  (Park EH) 1 Young-Ill Park  (Park YI) 2
Eun Hee Park  (Park EH) 4 Yu In Park  (Park YI) 4
Eun Hye Park  (Park EH) 4 Yang Joon Park  (Park YJ) 1
Eun-Hye Park  (Park EH) 1 Yang Jun Park  (Park YJ) 1
Eun Joung Park  (Park EJ) 1 Yong Jun Park  (Park YJ) 1
Eun Ju Park  (Park EJ) 1 Yong-Jae Park  (Park YJ) 1
Eun Jung Park  (Park EJ) 3 Youn Jin Park  (Park YJ) 1
Eui Seok Park  (Park ES) 2 Youn-Jin Park  (Park YJ) 1
Eun Sil Park  (Park ES) 18 Young Jin Park  (Park YJ) 1
Eun Sook Park  (Park ES) 1 Yong-Koo Park  (Park YK) 1
Eun-Sil Park  (Park ES) 4 Yoo Kyung Park  (Park YK) 1
Ewng-Won Park  (Park EW) 1 You Kyung Park  (Park YK) 1
Eun Yae Park  (Park EY) 2 Young Kwan Park  (Park YK) 4
Eun Young Park  (Park EY) 15 Young Kyu Park  (Park YK) 1
Eun-Young Park  (Park EY) 4 Yeong-Min Park  (Park YM) 1
Geun Hwa Park  (Park GH) 2 Yong Mean Park  (Park YM) 2
Geun Mi Park  (Park GM) 1 Yong Min Park  (Park YM) 3
Gwi Ok Park  (Park GO) 1 Yong-Mean Park  (Park YM) 2
Geun Soo Park  (Park GS) 4 Young Mean Park  (Park YM) 1
Gui Won Park  (Park GW) 4 Young Mi Park  (Park YM) 1
Ga Young Park  (Park GY) 2 Yun Mi Park  (Park YM) 1
Gi Young Park  (Park GY) 1 Young Nyun Park  (Park YN) 1
Guk Yang Park  (Park GY) 1 Yang Soon Park  (Park YS) 1
Hyun Park  (Park H) 1 Yong-Soo Park  (Park YS) 1
Hyun A Park  (Park HA) 1 Young Seo Park  (Park YS) 47
Hung Bae Park  (Park HB) 2 Young Shin Park  (Park YS) 1
Hyun Bin Park  (Park HB) 1 Young Sik Park  (Park YS) 4
Hyung Bae Park  (Park HB) 1 Young Sil Park  (Park YS) 2
Hyung Doo Park  (Park HD) 1 Young Sun Park  (Park YS) 1
Hyung-Doo Park  (Park HD) 4 Young-Shil Park  (Park YS) 4
Hwan Gyu Park  (Park HG) 3 Youngshil Park  (Park YS) 1
Hyung Gyu Park  (Park HG) 1 Youngshin Park  (Park YS) 2
Han Ho Park  (Park HH) 2 Yong Won Park  (Park YW) 19
Hae Jung Park  (Park HJ) 4 Young Whan Park  (Park YW) 3
Hee Jin Park  (Park HJ) 1 Jee Yoon Park,  (Park, JY) 1
Hee Ju Park  (Park HJ) 19 Sung Won Park, M.D. 1
Hee-ju Park  (Park HJ) 6 Neda Parvin  (Parvin N) 2
Ho Jin Park  (Park HJ) 19 Chui Hong Peak 1
Huee Jin Park  (Park HJ) 1 Dae Hun Pee  (Pee DH) 10
Hwa-Jin Park  (Park HJ) 1 Brenda Perez-Aguirre  (Perez-Aguirre B) 1
Hye Jin Park  (Park HJ) 8 Onsuthi Pharadornuwat 1
Hye Jung Park  (Park HJ) 3 Tej Phatak  (Phatak T) 1
Hye-Jin Park  (Park HJ) 1 Ji Hoon Phi  (Phi JH) 3
Hyeon Jin Park  (Park HJ) 6 Pornpimon Phuapradit 1
Hyun Jin Park  (Park HJ) 1 S. Y Pi 1
Hyun Ju Park  (Park HJ) 1 S.Y. Pi 1
Hyung Ja Park  (Park HJ) 9 Soo Young Pi  (Pi SY) 5
Hyung Jun Park  (Park HJ) 1 Soo-Young Pi  (Pi SY) 9
Hae-Kyung Park  (Park HK) 1 Angelo Pietrobelli 1
Han Ki Park  (Park HK) 4 Phunlerd Piyaraj  (Piyaraj P) 1
Heung-Keun Park  (Park HK) 1 Frans B. Plötz 1
Hyun Kyung Park  (Park HK) 3 B.T. Poll-The  (Poll-The BT) 1
Hyun-Kyung Park  (Park HK) 1 Napapong Pongnapang 1
Heon Lang Park  (Park HL) 1 Pooja 1
Hung Min Park  (Park HM) 1 Watcharapol Poonual  (Poonual W) 1
Hyang Mi Park  (Park HM) 1 Peraphan Pothacharoen  (Pothacharoen P) 1
Hyo Min Park  (Park HM) 1 Adriyan Pramono  (Pramono A) 1
Ha Neul Park  (Park HN) 1 Dian Pratamastuti  (Pratamastuti D) 1
Hee Ok Park  (Park HO) 1 Hadi Pratomo 1
Hee-ok Park  (Park Ho) 1 Aroonwan Preutthipan 1
Ha Shin Park  (Park HS) 1 Hari PS 1
Ha Sin Park  (Park HS) 1 Moon Sung Psrk  (Psrk MS) 1
Hae Sook Park  (Park HS) 1 Wuttipat Pusanasuwannasri  (Pusanasuwannasri W) 1
Hong Sun Park  (Park HS) 2 Thanyawee Puthanakit  (Puthanakit T) 1
Hye sook Park  (Park HS) 5 Jin Won Pyo  (Pyo JW) 2
Hyeon Seon Park  (Park HS) 1 Kyung Sik Pyo  (Pyo KS) 1
Hyeon Soo Park  (Park HS) 9 B Y Pyun 2
Hyesook Park  (Park HS) 2 Kwang Ho Pyun 2
Hyun Seok Park  (Park HS) 2 Bok Yang Pyun  (Pyun BY) 20
Hyun Seung Park  (Park HS) 3 Bok-Yang Pyun  (Pyun BY) 1
Hyun Sung Park  (Park HS) 2 Jung Eun Pyun  (Pyun JE) 2
  • PubMed Central
  • PubMed
  • Scopus
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)


Close layer
prev next