Iron deficiency anemia as a predictor of coronary artery abnormalities in Kawasaki disease
Sohyun Kim (Kim S), Lucy Youngmin Eun (Eun LY)
Clin Exp Pediatr. 2019;62(8):301-306.   Published online 2019 Feb 8     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2018.06905
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Risk factors for coronary artery abnormalities and resistance to immunoglobulin plus ciclosporin A therapy in severe Kawasaki disease: subanalysis of the KAICA trial, randomized trial for cicrosporin A as the first-line treatment
Yuri Murayama, Hiromichi Hamada, Yuki Shiko, Yoshihiro Onouchi, Nobuyuki Kakimoto, Yoshihito Ozawa, Hideki Hanaoka, Akira Hata, Hiroyuki Suzuki
Frontiers in Pediatrics.2023;[Epub]     CrossRef
A new scoring system for coronary artery abnormalities in Kawasaki disease
Hui Hui Liu, Wei Xia Chen, Man Man Niu, Qi Jiang, Zhen Qiu, Guo Zhen Fan, Rui Xue Li, Goshgar Mammadov, Yang Fang Wu, Huang Huang Luo, Dong Dong Zhang, Peng Hu
Pediatric Research.2022; 92(1): 275.     CrossRef
Serum ferritin as a crucial biomarker in the diagnosis and prognosis of intravenous immunoglobulin resistance and coronary artery lesions in Kawasaki disease: A systematic review and meta-analysis
Huai Wen, Marady Hun, Mingyi Zhao, Phanna Han, Qingnan He
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Red Blood Cell Distribution Width as a Predictive Marker for Coronary Artery Lesions in Patients with Kawasaki Disease
Li Ming, Hui-ling Cao, Qiushu Li, Gengsheng Yu
Pediatric Cardiology.2021; 42(7): 1496.     CrossRef
Dysregulation of iron metabolism in cardiovascular diseases: From iron deficiency to iron overload
Yaguang Bi, Amir Ajoolabady, Laurie J. Demillard, Wenjun Yu, Michelle L. Hilaire, Yingmei Zhang, Jun Ren
Biochemical Pharmacology.2021; 190: 114661.     CrossRef
Multisystem inflammatory syndrome in children and Kawasaki disease: a critical comparison
Chetan Sharma, Madhusudan Ganigara, Caroline Galeotti, Joseph Burns, Fernando M. Berganza, Denise A. Hayes, Davinder Singh-Grewal, Suman Bharath, Sujata Sajjan, Jagadeesh Bayry
Nature Reviews Rheumatology.2021; 17(12): 731.     CrossRef
Can iron be a risk factor for coronary lesions in Kawasaki disease?
Kyung Lim Yoon
Korean Journal of Pediatrics.2019; 62(8): 297.     CrossRef