Enterovirus 71 infection: An experience in Korea, 2009
Kyung Hyo Kim (Kim KH)
Clin Exp Pediatr. 2010;53(5):616-622.   Published online 2010 May 31     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2010.53.5.616
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Does enterovirus 71 urge for effective vaccine control strategies? Challenges and current opinion
Subrat Kumar Swain, Ayushman Gadnayak, Jatindra Nath Mohanty, Rachita Sarangi, Jayashankar Das
Reviews in Medical Virology.2022;[Epub]     CrossRef
Cross-Antigenicity between EV71 Sub-Genotypes: Implications for Vaccine Efficacy
Pei Liu, Yadi Yuan, Bopei Cui, Yaqian Huo, Lianlian Bian, Lei Chen, Siyuan Liu, Chenfei Wang, Yingzhi Xu, Alison Tedcastle, Fan Gao, Qunying Mao, Javier Martin, Zhenglun Liang
Viruses.2021; 13(5): 720.     CrossRef
Safety Comparison of Two Enterovirus 71 (EV71) Inactivated Vaccines in Yiwu, China
Shuying Luo, Fei Wu, Xiaojun Ye, Tao Fu, Jingbo Tao, Weibiao Luo, Ying Wang, Jianwei Jia, Lingqiao Lou
Journal of Tropical Pediatrics.2019; 65(6): 547.     CrossRef
An adult gerbil model for evaluating potential coxsackievirus A16 vaccine candidates
Ping-Ping Yao, Zi-Ping Miao, Fang Xu, Hang-Jing Lu, Yi-Sheng Sun, Yong Xia, Chen Chen, Zhang-Nv Yang, Shi-Chang Xia, Jian-min Jiang, Chong-Gao Hu, Zi-An Mao, Meng Gao, Zhi-Yao Xu, Han-ning Ying, Chen-hui Yao, Zhi-Yong Zhu, Han-Ping Zhu, Hai-qing Xiang
Vaccine.2019; 37(36): 5341.     CrossRef
Multifactorial analysis of opsoclonus-myoclonus syndrome etiology (“Tumor” vs. “No tumor”) in a cohort of 356 US children
Michael R. Pranzatelli, Elizabeth D. Tate, Nathan R. McGee
Pediatric Blood & Cancer.2018; 65(8): e27097.     CrossRef
Increased Intracranial Pressure in the Setting ofEnterovirusand Other Viral Meningitides
Jules C. Beal
Neurology Research International.2017; 2017: 1.     CrossRef
Immunopathogenesis and Virus–Host Interactions of Enterovirus 71 in Patients with Hand, Foot and Mouth Disease
Jonathan A. Cox, Julian A. Hiscox, Tom Solomon, Mong-How Ooi, Lisa F. P. Ng
Frontiers in Microbiology.2017;[Epub]     CrossRef
An inactivated hand-foot-and-mouth disease vaccine using the enterovirus 71 (C4a) strain isolated from a Korean patient induces a strong immunogenic response in mice
Hyun Ju In, Heeji Lim, Jung-Ah Lee, Hye Jin Kim, Jin-Won Kim, Ji-Yeon Hyeon, Sang-Gu Yeo, June-Woo Lee, Jung Sik Yoo, Young Ki Choi, Sang-Won Lee, Ralph Tripp
PLOS ONE.2017; 12(5): e0178259.     CrossRef
Two-year efficacy and immunogenicity of Sinovac Enterovirus 71 vaccine against hand, foot and mouth disease in children
Jing-Xin Li, Yu-Fei Song, Ling Wang, Xue-Feng Zhang, Yuan-Sheng Hu, Yue-Mei Hu, Jie-Lai Xia, Jing Li, Feng-Cai Zhu
Expert Review of Vaccines.2016; 15(1): 129.     CrossRef
Genetic evolution of Human Enterovirus A71 subgenotype C4 in Shenzhen, China, 1998–2013
Yaqing He, Linjie Zou, Marc Ka Chun Chong, Ruoting Men, Wenbo Xu, Hong Yang, Xiangjie Yao, Long Chen, Huixia Xian, Hailong Zhang, Min Luo, Jinquan Cheng, Hanwu Ma, Qianjin Feng, Yun Huang, Yujie Wang, Eng-kiong Yeoh, Benny Chung-Ying Zee, Yuanping Zhou, M
Journal of Infection.2016; 72(6): 731.     CrossRef
Children’s Caregivers and Public Playgrounds: Potential Reservoirs of Infection of Hand-foot-and-mouth Disease
Pengyuan Li, Tao Li, Qiuyun Gu, Xiaomin Chen, Jiahui Li, Xiashi Chen, Yan Chen, Danwei Zhang, Rong Gao, Zhenjian He, Xun Zhu, Wangjian Zhang, Yuantao Hao, Dingmei Zhang
Scientific Reports.2016;[Epub]     CrossRef
EV71 vaccine, a new tool to control outbreaks of hand, foot and mouth disease (HFMD)
Qun-ying Mao, Yiping Wang, Lianlian Bian, Miao Xu, Zhenglun Liang
Expert Review of Vaccines.2016; 15(5): 599.     CrossRef
Gan-Lu-Siao-Du-yin, a prescription of traditional Chinese medicine, inhibited enterovirus 71 replication, translation, and virus-induced cell apoptosis
Ya Ju Hsieh, Ming Hong Yen, Ya Wen Chiang, Chia Feng Yeh, Lien Chai Chiang, Den En Shieh, IJeng Yeh, Jung San Chang
Journal of Ethnopharmacology.2016; 185: 132.     CrossRef
Massive pulmonary hemorrhage in enterovirus 71-infected hand, foot, and mouth disease
Dong Seong Lee, Young Il Lee, Jeong Bae Ahn, Mi Jin Kim, Jae Hyun Kim, Nam Hee Kim, Jong Hee Hwang, Dong Wook Kim, Chong Guk Lee, Tae Won Song
Korean Journal of Pediatrics.2015; 58(3): 112.     CrossRef
Hand, Foot and Mouth Disease in Yunnan Province, China, 2008-2010
Wen Xu, Li Jiang, Panithee Thammawijaya, Somsak Thamthitiwat
Asia Pacific Journal of Public Health.2015; 27(2): NP769.     CrossRef
Important roles of public playgrounds in the transmission of hand, foot, and mouth disease
Y. H. XIE, V. CHONGSUVIVATWONG, Y. TAN, Zh-Zh. TANG, V. SORNSRIVICHAI, E. B. McNEIL
Epidemiology and Infection.2015; 143(7): 1432.     CrossRef
Cytokine responses and correlations thereof with clinical profiles in children with enterovirus 71 infections
Ning Ye, Xun Gong, Li-li Pang, Wen-juan Gao, Ya-ting Zhang, Xiao-le Li, Na Liu, Dan-di Li, Yu Jin, Zhao-jun Duan
BMC Infectious Diseases.2015;[Epub]     CrossRef
Validation and utilization of an internally controlled multiplex Real-time RT-PCR assay for simultaneous detection of enteroviruses and enterovirus A71 associated with hand foot and mouth disease
Tran Tan Thanh, Nguyen To Anh, Nguyen Thi Tham, Hoang Minh Tu Van, Saraswathy Sabanathan, Phan Tu Qui, Tran Thuy Ngan, Tran Thi My Van, Lam Anh Nguyet, Nguyen Thi Han Ny, Le Thi My Thanh, Ong Kien Chai, David Perera, Do Chau Viet, Truong Huu Khanh, Do Qua
Virology Journal.2015;[Epub]     CrossRef
A Case of Myocarditis Following Neonatal Meningitis Caused by Coxsackievirus B1 in Spite of Intravenous Immunoglobulin Treatment
E. Y. Bae, E. J. Lee, S. B. Han, J. Y. Lee, D. C. Jeong, J. H. Kang
Journal of Tropical Pediatrics.2014; 60(2): 164.     CrossRef
Ocular Pathology
Ratnesh Ranjan, Shikha Ranjan
Asia-Pacific Journal of Ophthalmology.2014; 3(5): 299.     CrossRef
Performance of reversed transcription loop-mediated isothermal amplification technique detecting EV71: A systematic review with meta-analysis
Xiaoying Lei, Hongling Wen, Li Zhao, Xuejie Yu
BioScience Trends.2014; 8(2): 75.     CrossRef
Development of enterovirus 71 vaccines: from the lab bench to Phase III clinical trials
Jing-Xin Li, Qun-Ying Mao, Zheng-Lun Liang, Hong Ji, Feng-Cai Zhu
Expert Review of Vaccines.2014; 13(5): 609.     CrossRef
Co-Circulation and Genomic Recombination of Coxsackievirus A16 and Enterovirus 71 during a Large Outbreak of Hand, Foot, and Mouth Disease in Central China
Weiyong Liu, Shimin Wu, Ying Xiong, Tongya Li, Zhou Wen, Mingzhe Yan, Kai Qin, Yingle Liu, Jianguo Wu, Zhiwei Chen
PLoS ONE.2014; 9(4): e96051.     CrossRef
Human rhinoviruses and enteroviruses in influenza-like illness in Latin America
Josefina Garcia, Victoria Espejo, Martha Nelson, Merly Sovero, Manuel V Villaran, Jorge Gomez, Melvin Barrantes, Felix Sanchez, Guillermo Comach, Ana E Arango, Nicolas Aguayo, Ivette L de Rivera, Wilson Chicaiza, Mirna Jimenez, Washington Aleman, Francisc
Virology Journal.2013;[Epub]     CrossRef
Patterns of polymorphism and divergence in the VP1 gene of enterovirus 71 circulating in the Asia-Pacific region between 1994 and 2013
Jun-Song Wu, Na Zhao, Hao Pan, Cheng-Min Wang, Bin Wu, Hong-Mei Zhang, Hong-Xuan He, Dan Liu, Said Amer, She-Lan Liu
Journal of Virological Methods.2013; 193(2): 713.     CrossRef
Epidemiology and Clinical Characteristics of Enterovirus Infections in Children: A Single Center Analysis from 2006 to 2010
In-Soo Park, Hae Sung Lee, Soo-Han Choi, Hye Jin Kim, Seo Yeon Hwang, Doo-Sung Cheon, Jin-Keun Chang
Korean Journal of Pediatric Infectious Diseases.2013; 20(2): 81.     CrossRef
Progress on the research and development of human enterovirus 71 (EV71) vaccines
Zhenglun Liang, Qunying Mao, Fan Gao, Junzhi Wang
Frontiers of Medicine.2013; 7(1): 111.     CrossRef
Complete genome sequencing and analysis of six enterovirus 71 strains with different clinical phenotypes
Hong-ling Wen, Lu-ying Si, Xiao-jing Yuan, Shu-bin Hao, Feng Gao, Fu-lu Chu, Cheng-xi Sun, Zhi-yu Wang
Virology Journal.2013;[Epub]     CrossRef
Excessive proinflammatory cytokine and chemokine responses of human monocyte-derived macrophages to enterovirus 71 infection
Xun Gong, Jianfang Zhou, Wenfei Zhu, Na Liu, Jinsong Li, Lili Li, Yu Jin, Zhaojun Duan
BMC Infectious Diseases.2012;[Epub]     CrossRef